Cine suntem

Conferința-internațională-a-staffului-Purtătorii de Făclie

Misiunea nostră este

  • să prezentăm Evanghelia într-un mod relevant şi creativ tinerilor si adulţilor din România şi să îi conducem la o relaţie personală cu Isus;
  • să îi ajutăm pe creştini să crească în relaţia lor cu Hristos și să-i motivăm să slujească.

Echipa PdF este

  • o echipă multiculturală şi interconfesională, care trăieşte şi slujeşte împreună ca comunitate creştină;
  • o echipă deschisă căreia poţi să i te alături pentru un anumit timp.

Centrul PdF este

  • un loc frumos unde Îl poţi întâlni pe Isus;
  • un loc unde oameni sunt invitați în tabere, conferinţe, şcoală biblică şi alte evenimente;
  • un punct de plecare atât pentru vestirea Evangheliei în România şi peste hotare, cât şi pentru slujirea bisericilor locale.

Familia internațională „Torchbearers”

„Purtătorii de Făclie” face parte dintr-o comunitate mai mare, Torchbearers International, care cuprinde 25 de centre creştine în toată lumea. Acestea oferă, pe langă reţeaua de şcoli biblice „Torchbearers”, un program specific fiecărei ţări.

Crezul nostru

CRED în Dumnezeul trinitar (Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt).

CRED că Domnul Isus Hristos este Dumnezeu, de-o Fiinţă cu Tatăl. Toate lucrurile au fost făcute prin El şi pentru El de către Tatăl.

CRED că Domnul Isus Hristos s-a făcut om prin activitatea miraculoasă a Duhului Sfânt şi a fost născut din Fecioara Maria.

CRED că Domnul Isus Hristos a fost fără păcat şi că El, ca Miel al lui Dumnezeu fără pată, a murit de bunăvoie în locul păcătoşilor pentru a deveni Răscumpărătorul acestei lumi decăzute. Eu cred că El este singurul Mijlocitor, prin al cărui Sânge ispăşitor şi prin credinţa numai în El, noi primim iertarea de păcate.

CRED că Domnul Isus Hristos a înviat în trup din morţi, că El li S-a arătat ucenicilor Săi şi S-a întors la Tatăl; că, în ziua de Rusalii, El a venit în persoana Duhului Sfânt ca să locuiască în inimile celor care L-au primit şi, prin aceasta, a pus bazele Trupului Său pe Pământ, Biserica Sa, părtăşia tuturor credincioşilor adevăraţi, al căror Cap este El.

CRED că Duhul Sfânt este Dumnezeu, de-o Fiinţă cu Tatăl şi Fiul. Eu cred că El este prezent în inimile tuturor celor care, prin credinţă, L-au primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor al lor şi care, prin aceasta, sunt născuţi din nou, copii ai lui Dumnezeu, şi sunt transformaţi după chipul lui Isus Hristos.

CRED că Domnul Isus Hristos va reveni să judece cu dreptate şi să aducă toate lucrurile la împlinire.

CRED că Biblia, în totalitatea sa, este descoperirea lui Dumnezeu pentru omenire, inspirată de Duhul Sfânt.